top of page

株式会社FAITHcompany

​組織図

 

 

代表取締役社長

 

総合事業部・営業推進部

​部長

 

 

 

営業推進部・運送事業部

​係長

 

 

総合事業部:責任者

 

運送事業部:主任

 

運送事業部:責任者

 
bottom of page